}

Przedszkole Niepubliczne  Zgromadzenia          
Sióstr Św. Elżbiety  w  Wałbrzychu
 
 
 
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5.30- 8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. STWARZANIE WARUNKÓW DO ZABAW ODPOWIADAJĄCYCH ZAINTERESOWANIOM DZIECI
8.00 - 8.05  ROZCHODZENIE SIĘ DO SWOICH SAL
8.05 - 8.15  CZYNNOŚCI HIGIENICZNO - PORZĄDKOWE
8.15- 9.15 ŚNIADANIE, MYCIE ZĄBKÓW
9.15 - 10.30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, BĘDĄCE REALIZACJĄ WYBRANYCH TREŚCI Z PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, ZAJĘCIA DODATKOWE (CZAS ZAJĘĆ DOPASOWANY DO GRUP WIEKOWYCH)
10.30 - 11.30  ZABAWY RUCHOWE NA PLACU ZABAW LUB W SALI ZABAW. OBSERWACJE PRZYRODNICZE, SPĘDZANIE CZASU W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ
11.30 - 12.00  CZYNNOŚCI HIGIENICZNO - PORZĄDKOWE
12.00 - 13.00 OBIAD
13.00 - 13.30  ZABAWY WYCISZAJĄCE, MUZYKOTERAPIA, CZYTANIE BAJEK, OGLĄDANIE KSIĄŻEK I ALBUMÓW, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE
13.30  14.30  ZABAWY DOWOLNE, KONTYNUACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
14.30 - 15.00  PODWIECZOREK
15.00 - 17.00  ZABAWY DOWOLNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY NA PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW.
 
©2017 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu