}

Przedszkole Niepubliczne  Zgromadzenia          
Sióstr Św. Elżbiety  w  Wałbrzychu
 
 
 
 
 
 
Zapisy do Przedszkola prowadzone są przez cały rok. Przyjmowane są przedszkolaki do czterech grupach wiekowych od 2,3,4,5-6 lat. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest po wypełnieniu karty zgłoszenia. Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt z biurem.
 
TRWAJĄ ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY  2016/2017  DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP:
  6-latków (rocznik ur. 2010);
5-latków (rocznik ur. 2011);
4-latków (rocznik ur. 2012);
2,5 / 3-latków (rocznik ur. 2014 /2013);
CZESNE I STAWKA ŻYWIENIOWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZOSTAJE BEZ ZMIAN. NA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA CZESNEGO 50%. TRZECIE DZIECKO NIE POKRYWA KOSZTÓW CZESNEGO. ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ    O ZAPISANIE  DZIECKA  W BIURZE.
PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST W MIESIĄCU SIERPNIU.
 
W MIESIĄCU CZERWCU CZESNE  I ŻYWIENIE ZA CZERWIEC  PŁATNE  JEST DO 15 CZERWCA (ŚRODA), PONIEWAŻ JEST TO OSTATNI MIESIĄC ROKU SZKOLNEGO. PROSZĘ O TERMINOWE UREGULOWANIE PŁATNOŚCI.
 
©2017 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu