}

Przedszkole Niepubliczne  Zgromadzenia          
Sióstr Św. Elżbiety  w  Wałbrzychu
 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016:
 
5/6 - latki - Beata Szczawińska (nauczyciel)
4 - latki - Anna Szuchnik (nauczyciel)
3 - latki - Agnieszka Piątek (nauczyciel)
2 - atki - Marta Ostachowicz (nauczyciel)
Dyrektor: S. Emanuela – Urszula  Walczak
                  
Sylwia Żak –  pomoc nauczyciela
 
ZAJĘCIA DODATKOWE: 
Katecheza: S. Bernadetta – Elżbieta Kaczmarczyk
Radosna matematyka: Marek Matejuk
Zajęcia  logopedyczne: Anna Laska – Cierżniak
Gimnastyka korekcyjna: Magdalena Skuratko
Język angielski: Malwina Kaniewska
Pozostały  personel zatrudniony w przedszkolu:
Obsługa gastronomiczno - techniczno - porządkowa: Halina Moczorodyńska, Dorota Stawicka, Jan Komorowski.
©2017 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu